werkwijze en kosten

Persoonlijke benadering

Advocaat

Met oog voor uw persoonlijke rechtsprobleem

Belangenbehartiging hoeft niet altijd te betekenen dat er procedures gevoerd moeten worden. Er kan ook geprobeerd worden om via overleg tot oplossingen te komen, waarbij beide partijen bij mr. Zwolle komen of waarbij mr. Zwolle van de ene partij de belangen behartigt en de andere partij eventueel wordt bijgestaan door een andere advocaat. Als er overeenstemming bestaat kan er bijvoorbeeld een overeenkomst of een ouderschapsplan opgesteld worden. Overeenkomsten en ouderschapsplannnen kunnen vervolgens in bepaalde gevallen weer ter bevestiging aan de rechtbank worden voorgelegd.

Mr. Zwolle behartigt uw belangen op basis van een vooraf af te spreken uurtarief. Afhankelijk van uw financiële situatie behartigt zij ook belangen op basis van gesubsidieerde rechtshulp. Dit wordt ook wel “pro deo” of “op basis van onvermogen” genoemd.

Mr. Zwolle staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan dan ook gesubsidieerde rechtshulp verlenen, zodat u niet alle kosten zelf hoeft te voldoen, maar een deel daarvan gesubsidieerd krijgt. Dit kan alleen als u voldoet aan de voorwaarden die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan uw inkomen en vermogen om voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking te komen. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Er wordt zoveel mogelijk vooraf bekeken of u voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking komt. Een aanvraag daartoe zal ook vooraf moeten worden ingediend door mr. Zwolle bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking komt bent u wel een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd. Ook kosten voor procedures, zoals het griffierecht voor de rechtbank en uittrekselkosten komen dan wel voor uw eigen rekening.

In sommige gevallen kan een afgegeven toevoeging voor gesubsidieerde rechtshulp achteraf worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand als het resultaat / de uitkomst van de zaak te hoog is

Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp dan zullen ook vooraf bij het intakegesprek afspraken gemaakt worden over de kosten.

Wilt u dat uw belangen behartigd worden door mr. G.J. Zwolle dan kunt u contact opnemen, zodat de mogelijkheden van belangenbehartiging besproken kunnen worden.